Výsledky personálního auditu v ČNB

V průběhu měsíců července, srpna a září t.r. proběhl v ústředí České národní banky personální audit. Účelem auditu bylo posoudit personální náročnost zajišťovaných agend s cílem identifikovat možné úspory a zefektivnit činnosti ČNB. Audit proběhl bez využití externí firmy.

Jeho výsledkem bude zrušení 84 pracovních pozic. Snížení o celkem 105 pracovních pozic (včetně 21 pozic již zrušených počátkem tohoto roku) představuje 11% pokles pracovních míst v ústředí ČNB.

Po realizaci výsledků personálního auditu poklesne počet systemizovaných pracovních míst ve srovnání s rokem 1996 o 404 (23 %). Počet vedoucích pozic bude o 47 nižší (42 %).

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB