Vyjádření ČNB k zavádějícím informacím v hospodářských novinách

Česká národní banka se musí důrazně ohradit proti tvrzení uveřejněnému v dnešních HN v článku pod názvem "Kalousek: Nechci válku s ČSOB" (str. 1), kde je uvedeno: "Postup státu přidělal starosti i České národní bance. Pokud by ČSOB téměř sedmadvacet miliard korun skutečně musela zaplatit, stálo by ji to více než polovinu vlastního kapitálu. A to už je důvod, aby strážce stability bankovního trhu zasáhl. »Nejprve se však musíme s podáním státu seznámit a učinit si na něj svůj názor,« uvedl viceguvernér Miroslav Singer. Připouští ale, že ČSOB možná bude muset na žalovanou sumu vytvořit rezervy. To by se sice promítlo do hospodaření banky, ale jen tak, že by její akcionáři měli menší zisk."

Česká národní banka ani její představitelé nesdělili Hospodářským novinám "že připouští, že ČSOB možná bude muset na žalovanou sumu vytvořit rezervy" a tento text je tak značně zavádějící fabulací redakce.

Vzhledem k tomu, že se redakce Hospodářských novin v poslední době staví k opravám svých interpretačních a věcných pochybení nevstřícně, ale také s vědomím, že v dané problematice nelze vyloučit vznik značných škod, rozhodla se ČNB upozornit veřejnost způsobem, jež vylučuje zbytečná prodlení.

Níže přikládáme korespondenci s HN, na základě které vznikl výše uvedený text.

1. Stát u soudu požaduje po jedné z největších českých bank 27 miliard korun. Musí ČSOB podle názoru centrální banky vytvořit k této částce rezervy? Pokud ano v jaké výši, pokud ne, proč? 

Situace, ve kterých  jsou banky povinny vytvářet rezervy, jsou upraveny mezinárodními účetními standardy.  Banka při vytváření rezerv musí postupovat podle těchto standardů, její postup podléhá kontrole auditora a následně i ČNB jako regulátora. Jak auditor, tak i bankovní dohled se však nepochybně nejdříve musí s podáním státu seznámit a učinit si na něj svůj názor.  

2. Zahájí ČNB po dobu, po které bude hrozit ČSOB eventuální pokuta, zvýšení dohled nad touto bankou, či jaký bude postup centrální banky?

3. Bude ČNB jednat (či již jednala) o současné situaci z hlediska bankovního dohledu s vedením ČSOB? Pokud ano, jaké je resumé jednání? 

Jde o živý případ, takže nemůžeme komentovat různé varianty našeho budoucího postupu.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB