Vyjádření ČNB k rozhovoru O. Dědka „Rezervy máme na 15 minut“ v týdeníku Respekt

Česká národní banka se rozhodně ohrazuje proti vyjádřením Oldřicha Dědka zveřejněným týdeníkem Respekt v rozhovoru s titulkem „Rezervy máme na 15 minut“ ve vydání ze dne 8. srpna 2011. Bývalý viceguvernér ČNB zavádějícím způsobem nekorektně zhodnotil současný stav devizových rezerv ČNB a schopnost ČNB reagovat na výkyvy kurzu koruny.

Už odkaz opuštění fixního kurzového režimu v roce 1997 popisuje O. Dědek, navzdory tomu, že v rozhovoru zdůrazňuje svou zkušenost z ČNB z tohoto období, zcela bez ohledu na tehdejší realitu. Už proto, že tato událost byla jedinou situací, ve které za celou historii ČNB intervenovala na podporu české koruny, připomínáme, že v roce 1997 intervenovala ČNB po dobu takřka dvou týdnů zhruba s pětinou svých tehdejších rezerv. Dnešní rezervy ČNB jsou zhruba čtyřnásobkem rezerv z roku 1997. Situaci, ve které by ČNB mohla během čtvrthodiny či třeba během pár dnů ztratit v intervencích celé své rezervy, si tedy mohl O. Dědek představit, pouze pokud ignoroval jak svou zkušenost z roku 1997, tak především elementární fakta o relativním poměru rezerv ČNB vůči relevantním finančním trhům.

Intervenční síla ČNB je tedy dostatečná a obavy, že hrozí kolaps koruny z důvodu neschopnosti ČNB plnit tuto svou funkci, nesmyslné. Navíc je třeba zdůraznit, že měnové otřesy roku 1997 byly způsobeny zcela neadekvátním rámcem měnové politiky, který již v té době představoval učebnicovou a vnějším tlakem nevynucenou chybu tehdejších měnových autorit. Jako takový musel být poté, co trhy tuto situaci díky nezdravému vývoji mnoha makroekonomických indikátorů rozpoznaly, opuštěn.

Současná měnová politika ČNB ovšem působí zřetelně stabilizujícím způsobem a nevytváří systémově slabá místa, kvůli kterým by se česká měna vůbec měla stát terčem útoku. Makroekonomická situace v ČR je považována za v evropském prostředí jednu z nejzdravějších, což prokazuje mimo jiné kombinace dlouhodobě posilující měny, nízké inflace a mimořádně zdravých hodnot zahraničněobchodních toků s vysokou, a mezi vyspělými ekonomikami dneška dosti unikátní, robustností českého finančního systému.

Současný režim „volně plovoucího kurzu“ ani nezavazuje centrální banku jakkoli odpovídat na případný útok na korunu devizovými intervencemi, nízká a stabilní inflace umožňuje centrální bance adekvátně reagovat úrokovými sazbami. Nedávná historie - finanční krize v 2008, hospodářská krize 2009 a tak dále - byla testem, který ukázal jednak na neoprávněnost očekávání útoků a jednak na schopnost finančního systému a měnové politiky se vypořádat s externími šoky bez nutnosti intervence.

Tomáš Zimmermann
Odbor komunikace ČNB