Vyjádření ČNB k odvolání dobrovolné nabídky převzetí Anthiarose Limited

České národní bance byl předložen společností Anthiarose Limited ze skupiny PPF Group N.V. záměr odvolat dobrovolnou nabídku převzetí určenou akcionářům společnosti Zentiva N.V. Česká národní banka odvolání nabídky převzetí v zákonem stanovené lhůtě nezakázala, po jejím uplynutí (konec lhůty připadl na pondělí 28. července 2008) je tedy společnost Anthiarose Limited oprávněna nabídku převzetí určenou akcionářům společnosti Zentiva N.V. odvolat.

Proces přezkoumávání nabídek převzetí se řídí od 1. 4. 2008 novým zákonem o nabídkách převzetí (zákon č. 104/2008 Sb.). Tento zákon nepředpokládá v případě odvolání dobrovolné nabídky převzetí udělování souhlasu Českou národní bankou, upravuje pouze povinnost předložení záměru odvolat nabídku převzetí České národní bance ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů před uveřejněním odvolání – ČNB pak má v této lhůtě možnost odvolání nabídky převzetí zakázat. Nezakáže-li ČNB odvolání nabídky převzetí ve stanovené lhůtě, je navrhovatel nabídky převzetí oprávněn ji odvolat.

Pavel Zúbek
Samostatný odbor komunikace ČNB