Vyjádření ČNB k dokumentu MF ČR

Návrhy obsažené v dokumentu "Zlepšení postavení klientů bank v České republice", které dnes prezentovalo Ministerstvo financí, bude Česká národní banka analyzovat a v průběhu příštího týdne se k nim podrobně vyjádří. V tuto chvíli považujeme za důležité zopakovat názor ČNB, že bankovní sektor v České republice je konkurenční. Teze uplatněná/implikovaná v materiálu Ministerstva financí, podle které by se měl posílením regulace zvýšit tlak na konkurenci v rámci trhu bankovních služeb, z pohledu centrální banky neplatí a jde spíše opačným směrem. U návrhů Ministerstva financí, které směřují do oblasti regulace některých poplatků, služeb a produktů, považujeme za klíčové poměřovat náklady navrhované regulace s jejími přínosy. Podle názoru ČNB zde existuje reálná obava, že u některých navrhovaných opatření náklady na jejich zavedení nebudou ani zdaleka vyváženy jejich přínosy. Stejně tak existuje nebezpečí, že výsledkem regulace může být tlak na unifikaci produktů, který by v konečném důsledku mohl vést až k poklesu konkurence na trhu.

Pavel Zúbek, samostatný odbor komunikace