Vláda schválila integraci dozorů nad finančním trhem v jednom kroku

Ministerstvo financí ČR - Tiskové oddělení - tisková zpráva

Vláda na svém dnešním zasedání schválila návrh Ministerstva financí a České národní banky na urychlení integrace dozorů nad finančními trhy. Místo postupného slučování do roku 2010 by měl jednotný regulátor vzniknout již k 1. dubnu 2006. "Toto sloučení umožní výrazně posílit efektivitu dozoru nad finančním trhem a zároveň snížit náklady na jeho provádění pro dozorované instituce i pro stát," zdůrazňuje Bohuslav Sobotka, 1. místopředseda vlády a ministr financí.

Integrovaný dozor bude - v případě schválení parlamentem - působit pod hlavičkou České národní banky. "Rozhodnutí vlády je pro nás důležitým impulsem k urychlení integračního procesu. Naším společným cílem by mělo být sloučení dozorových institucí pod jednu střechu, aniž by došlo k narušení kontinuity dohledu," říká Zdeněk Tůma, guvernér České národní banky.

Rychlejší sjednocení dozoru oceňuje také finanční trh, který hodnotí plán na sloučení velmi pozitivně. Přínosy pro regulované subjekty zahrnují sjednocení pravidel a požadavků dozorů v jednotlivých segmentech a sjednocení legislativních pravidel. To by mělo po přijetí legislativních úprav přinést pro regulované subjekty výrazné úspory nákladů.

Časový harmonogram integrace je navržen následovně:

  • přijetí legislativy umožňující sloučení - počátek 2006
  • spojení dozorů - k 1. dubnu 2006
  • vyhodnocení zkušeností, detailní inventura legislativy, promítnutí do zákonů o ČNB a dozoru nad finančním trhem - 2008

"Zároveň budeme pracovat na nové úpravě ochrany spotřebitele na finančním trhu. Nejpozději od roku 2008 by měl v České republice působit finanční ombudsman, který by kompletně převzal otázku ochrany spotřebitele ve všech oblastech finančního trhu," doplňuje Bohuslav Sobotka.

Další informace:

Marek Zeman, tiskový mluvčí MF ČR, tel.: 257 042 660
Pavlína Bolfová, tisková mluvčí ČNB, tel.: 224 412 012