Varování České národní banky

ČNB upozorňuje na další výskyt podvodných žádostí, šířených formou e-mailových zpráv, ve kterých jsou neznámým subjektem, zřejmě zneužívajícím webovské stránky banky, oslovovány osoby jako klienti Regions bank, a pod záminkou ochrany jejich účtů je na nich požadováno uvedení a potvrzení detailních informací o jejich osobách a o přístupových právech k jejich bankovním účtům. ČNB varuje klienty bank před jakoukoliv reakcí na tyto zprávy a před vyhovováním obdobným žádostem pro možnost zneužití jimi předaných informací, jednak pro možnost nelegálních manipulací s jejich účty bez jejich vědomí a dále pak pro možnost zneužití jejich e-mailových adres pro další podvodnou činnost a případně napadení jejich počítače virem. Jedinou ochranou před podobnými podvodnými aktivitami je nereagovat na obdobné požadavky šířené po internetu neznámými subjekty a jejich naprosté ignorování.