V bankovní radě ČNB zasednou Lubomír Lízal a Pavel Řežábek

Novým členem bankovní rady České národní banky se od 13. února 2011 stane ekonom Lubomír Lízal (41), který pracuje v Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR a ekonomickém institutu CERGE UK. Pavel Řežábek (50), jenž vrcholný post v ČNB zastává od roku 2005, bude jako člen bankovní rady pokračovat po druhé funkční období.

Prezident České republiky Václav Klaus dne 8. února 2011 na Pražském hradě jmenoval doc. Ing. Lubomír Lízala, Ph.D., a Ing. Pavla Řežábka, Ph.D., členy bankovní rady ČNB na šest let. Lubomír Lízal v sedmičlenné bankovní radě vystřídá Roberta Holmana, jemuž šestiletý mandát 12. února 2011 vyprší. Bankovní rada je nejvyšším řídicím orgánem ČNB a k jejím hlavním úkolům patří rozhodování o měnové politice a opatřeních v dohledu nad finančním trhem.

Uvědomuji si, že nástup do vysoké funkce v ČNB zavazuje. ČNB je institucí, která si během své historie vybudovala vysokou důvěru jak odborné, tak široké veřejnosti. Udržení cenové stability i stability finančního sektoru je nejen podmínkou nutnou pro hospodářský rozvoj České republiky, ale představuje též hodnoty samy o sobě,“ řekl Lubomír Lízal po jmenování.

Je pro mne ctí, že i s mým přispěním ČNB získala pověst důvěryhodné instituce a prokázala svou stabilizující roli v rámci hospodářské politiky ČR. Do dalšího období nás čeká mnoho výzev nejen v oblasti naplňování zákonných úkolů, ale i v úsilí o přiměřenost regulace a efektivitu dohledů v Evropě,“ řekl Pavel Řežábek.

Robert Holman uvedl: „Jsem rád, že mi bylo umožněno podílet se během uplynulých šesti let na činnosti tak významné instituce, jako je ČNB. Předpokládám, že nyní se soustředím na práci na akademické půdě, kde jsem působil před příchodem do ČNB.“

Lubomír Lízal a Pavel Řežábek zasednou v bankovní radě jako vrchní ředitelé. Dalšími členy bankovní rady jsou guvernér Miroslav Singer, viceguvernéři Mojmír Hampl a Vladimír Tomšík a vrchní ředitelé Kamil Janáček a Eva Zamrazilová. Všechny členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na šestileté období a nikdo z nich nesmí funkci zastávat více než dvakrát.

Pavel Řežábek v ČNB dohlíží na oběh hotovosti, platební styk a síť sedmi poboček ČNB. Kromě toho je členem správní rady Karlovy Univerzity, vědecké rady Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické a International Relations Committee Evropské centrální banky.

Lubomír Lízal v posledních letech působil jako ekonomický konzultant pro vládní úřady. Vrcholovou manažerskou zkušenost získal v letech 2003–2008 jako ředitel Národohospodářského ústavu Akademie věd a CERGE UK. Ve své výzkumné práci se specializuje na ekonomii transformace, ekonometrii, aplikovanou mikroekonomii, struktury trhu, správu a řízení podniků, konkurenceschopnost, monopoly a vztah ekonomie a životního prostředí.

Od roku 2010 je Lubomír Lízal členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a dozorčí rady energetické společnosti ČEZ. Po jmenování do bankovní rady ČNB uvedl, že se obou těchto postů vzdá, neboť členství v NERV a v jednom z vrcholových orgánů společnosti ČEZ není slučitelné s výkonem funkce v centrální bance.

Rozhodl jsem se, že na členství v dozorčí radě ČEZ rezignuji během zákonné lhůty, a to v nejbližší možné době. K nejbližšímu možnému termínu ukončím také aktivní působení v NERV s tím, že na základě dohody s kolegy dokončím to, co jsem měl na starosti, a odevzdám výsledky své práce,“ uvedl Lízal.

Marek Petruš, mluvčí ČNB