V ČNB bude od října samostatně působit odbor finanční stability

Novým samostatným útvarem České národní banky se stane od 1. října 2010 odbor finanční stability. Tato institucionální změna je v souladu mezinárodním trendem posilování role finanční stability a makroprudenční politiky v centrálních bankách.

Na činnost nového samostatného odboru finanční stability bude dohlížet člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Kamil Janáček. Vznik odboru a vyčlenění expertů na finanční stabilitu z nynějšího samostatného odboru ekonomického výzkumu a finanční stability (SAO EVFS) schválila bankovní rada ČNB. Ředitelem nového útvaru se stane Jan Frait, dosavadní náměstek ředitelky SAO EVFS.

Finanční stabilita patří již řadu let mezi hlavní cíle ČNB. V souvislosti s důsledky globální finanční krize se význam cíle a analýz finanční stability v centrálních bankách zásadně zvýšil. Na globální, evropské i národní úrovni začaly být diskutovány způsoby, jak do systému nástrojů pro prosazování finanční stability zařadit nový pilíř – makroprudenční politiku.

Jednou z hlavních priorit nového odboru je přiblížit rámec makroprudenční politiky z hlediska propracovanosti a rigoróznosti k rámci, v němž je již dlouhodobě prováděna měnová politika,“ uvedl Jan Frait.

Samostatný odbor finanční stability se soustředí na stávající analýzy finanční stability a provádění zátěžových testů finančního systému. Kromě toho se bude zabývat makroprudenční regulací a makroprudenčním dohledem (v pojetí tzv. macroprudential oversight), které jsou zaměřeny na analýzu, hodnocení a omezování systémového rizika.

SAO EVFS se 1. října 2010 vrátí k názvu, který nesl do roku 2007 (samostatný odbor ekonomického výzkumu), a k původnímu primárnímu mandátu, tedy zodpovědnosti za stanovování priorit ekonomického výzkumu, jeho koordinaci v rámci celé ČNB a k tvorbě záznamů z měnověpolitických jednání. Ředitelkou samostatného odboru ekonomického výzkumu bude i nadále současná ředitelka SAO EVFS Kateřina Šmídková.

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB

 


Životopis Jana Fraita

Jan FraitNarozen 28.11.1965 ve Slavičíně. Po ukončení inženýrského studia na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava v roce 1988 absolvoval na této fakultě v roce 1995 doktorské studium. V tomto roce také získal za práci „Portfolio model platební bilance (a jeho aplikace na ČR v letech 1992–1995)“ ocenění Mladý ekonom roku udělované Českou společností ekonomickou. Od roku 1990 působí jako pedagog Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. V roce 1998 na VŠB-TU Ostrava habilitoval v oboru ekonomie. V roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor ekonomie. Od roku 1999 do roku 2007 byl členem republikového představenstva České společnosti ekonomické a od prosince 2001 do ledna 2004 zastával funkci prezidenta této společnosti. Je dlouholetým editorem časopisu Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance a od roku 2006 členem vědecké rady Karlovy univerzity v Praze.

V ČNB pracuje od roku 2000. V prosinci 2000 byl prezidentem republiky na šestileté období jmenován členem bankovní rady. Od roku 2007 pak působil jako poradce bankovní rady a náměstek ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu zodpovědný za oblast analýz finanční stability. V této pozici zastupoval ČNB ve Výboru pro bankovní dohled Evropské centrální banky.

J. Frait je ženatý a má jedno dítě.