Uveřejnění údajů statistiky čtvrtletních finančních účtů za 1. a 2. čtvrtletí 2007

Česká národní banka poprvé uveřejňuje údaje statistiky čtvrtletních finančních účtů. Statistika čtvrtletních finančních účtů je nově vytvářenou statistikou ČNB, která komplexně mapuje finanční aktiva a závazky všech ekonomických sektorů, vč. jejich vztahu k zahraničí. Vzhledem k šíři této statistiky, která využívá nejen vlastní statistické zdroje ČNB, ale rovněž statistické údaje ČSÚ a statistické odhady, je k jejímu budování přistupováno v postupných krocích. Aktuálně uveřejněné údaje jsou stavovými údaji za 1. a 2. čtvrtletí 2007. Dalším krokem bude uveřejnění statistiky transakcí. ČNB se domnívá, že uveřejnění stavových údajů statistiky čtvrtletních finančních účtů přinese řadu nových, dosud v České republice nepublikovaných údajů, které by mohly být předmětem zájmu jak analytické, tak i širší veřejnosti. Údaje budou pravidelně čtvrtletně publikovány v termínu T+110 dní. V termínu T+120 dní bude publikován komentář k uveřejněným údajům.