Upozornění a varování ČNB

ČNB upozorňuje na výskyt podvodných žádostí, šířených formou e- mailových zpráv, ve kterých jsou neznámým subjektem, zřejmě zneužívajícím webové stránky existující banky, oslovovány osoby jako klienti Sun Trust Bank a pod záminkou ochrany jejich účtů je na nich požadováno uvedení a potvrzení detailních informací o jejich kreditních kartách a o přístupových právech, včetně hesel k jejich bankovním účtům. V případě vyhovění obdobným žádostem ČNB varuje klienty bank před možností zneužití jimi předaných informací pro nelegální výběry a manipulace s jejich účty bez jejich vědomí. Jedinou ochranou před podobnými podvodnými aktivitami je nereagovat na obdobné požadavky šířené po internetu neznámými subjekty a jejich naprosté ignorování.

Pavlína Bolfová
Mluvčí ČNB

Příklad takovéto žádosti:

Příklad podvodné žádosti