Upozornění České národní banky na rizika spojená s rozesíláním podvržených e-mailových zpráv

V souvislosti s rozvojem využívání internetu pro platební transakce dochází v poslední době v České republice k pokusům o získání a zneužití citlivých informací a autentizačních údajů. Tento typ podvodů je obvykle označován jako tzv. "Phishing'.

V současné době je k tomuto typu podvodů nejčastěji používán podvržený e-mail, který však předstírá, že pochází z důvěryhodného zdroje (například z banky). Účelem je vylákat z adresáta informace potřebné pro následné odcizení peněžních prostředků z jeho účtu. Po kliknutí na přílohu nebo odkaz uvedený v e-mailu je uživatel zaveden na podvrženou stránku. Pokud zde odevzdá své údaje, vystavuje se riziku odcizení peněžních prostředků ze svého účtu.

Česká národní banka proto doporučuje důsledné dodržování následujících zásad:

  • Nereagujte na e-mailové zprávy s podezřelým názvem i obsahem, zejména v  případě kdy je po Vás požadováno sdělení osobních údajů, hesel, kódů PIN nebo údajů o Vaší platební kartě. Pokud k takovému sdělení zpráva vybízí, jedná se zpravidla o podvodné jednání.
  • V žádném případě nespouštějte přílohy podezřelých e-mailových zpráv ani neklikejte na odkazy, které tyto e-mailové zprávy obsahují
  • e-mailové zprávy od adresátů, které neznáte nebo zprávy jakkoliv podezřelé raději vůbec neotvírejte a bez otevření mažte. 
  • Věnujte pozornost informacím a doporučením věnovaným bezpečnosti elektronického bankovnictví, které Vaše banka zveřejňuje na svých internetových stránkách.
  • V případě podezření kontaktujte Vaši banku způsobem, na který jste zvyklí.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB