Ukončení platnosti 10 haléřů a 20 haléřů

Bankovní rada ČNB dne 20. února 2003 projednala a schválila návrh vyhlášky o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993. Vyhláška, kterou guvernér ČNB podepsal dne 7. března t.r., byla předána ke zveřejnění do Sbírky zákonů.

Na základě požadavků uplatněných v rámci meziresortního připomínkového řízení rozhodla bankovní rada ČNB o ukončení platnosti mincí obou hodnot až ke dni 31.října 2003.

ČNB vyšla vytvořením tohoto časového prostoru vstříc těm subjektům, které podle vlastního názoru potřebují na realizaci opatření spojených se změnou ve struktuře nominálních hodnot mincí delší časové období. Patří mezi ně jak instituce působící v oblasti regulovaných cen, tak podnikatelé a právnické osoby ve sféře maloobchodu. Daného časového prostoru by mělo být využito i k tomu, aby odpovědné instituce realizovaly takové kroky, které v budoucnu vyloučí diskuse o přípustnosti zaokrouhlování cen uzavíraných obchodů.

Alice Frišaufová
Mluvčí ČNB