Účty občanů ČR v zahraničí napříště bez povolení ČNB

ČNB navrhne vládě, aby občané ČR mohli počínaje 1. lednem příštího roku otevírat své bankovní účty také v zahraničí a to bez povolení centrální banky. Rozhodla o tom dnes bankovní rada ČNB, která neshledala žádné významné argumenty v oblasti měnové, které by bránily tomuto dalšímu liberalizačnímu opatření pro pohyb kapitálu. ČNB proto předloží společně s ministerstvem financí návrh vládě, který by tento krok umožňoval. Povinnost získat 'devizové povolení" od ČNB jako devizového orgánu bude zrušena, v platnosti však dále zůstane oznamovací povinnost.

'Proces deregulace devizového režimu tak bude v zásadě dokončen. Pro centrální banku z toho vyplývá obrovský požadavek na další zvyšování kredibility a transparence měnové politiky," uvedl guvernér ČNB Josef Tošovský. Dodal, že regulace v oblasti pohybu kapitálu se již vztahuje jen na některá sektorová omezení, která by měla být odstraněna nejpozději ke dni vstupu ČR do EU, a na nabývání vybraných druhů nemovitostí na území ČR cizozemci, kde ČR žádá EU o přechodné období. 'To však již není v gesci centrální banky, jde spíše o politické rozhodnutí", doplnil guvernér. 'Závazek vyplývající z harmonizačních povinností k EU a z členství v OECD by tak byl beze zbytku splněn".

Nařízení vlády, bude-li kabinetem schváleno, de facto odstraní transferovou povinnost pro peněžní prostředky vedené na účtu tuzemce v zahraničí podle § 6 odstavce 1 nynějšího Devizového zákona. K nejvýraznějšímu uvolnění v devizové oblasti došlo s účinností od 1.10.1995 dle devizového zákona 219/95 Sb., který plně uvolnil všechny položky běžného účtu platební bilance a některé položky kapitálového účtu. Další významný krok byl učiněn nařízením vlády 129/98 Sb., kterým byla odstraněna většina zbývajících regulovaných položek.

Milan Tománek
mluvčí ČNB