Účast zástupců ČNB v institucích Evropské unie

Česká národní banka se stane dnem vstupu České republiky do Evropské unie součástí Evropského systému centrálních bank (ESCB), který je řízen Evropskou centrální bankou (ECB). Od data podpisu smlouvy o přistoupení ČR k EU (16. 4. 2003) je ČNB oprávněna vysílat pozorovatele do institucí EU. Jde především o Evropskou centrální banku, orgány Rady EU a Evropskou komisi

Ve vztahu k Evropské centrální bance, která je svým zaměřením ČNB nejblíže, se jedná především o účast guvernéra na jednání jednoho z jejích tří rozhodovacích orgánů - Generální rady. Poprvé se tak stane v červnu letošního roku. Dále pak se zástupci ČNB budou účastnit jako pozorovatelé jednání 12 výborů ESCB (např. výboru pro mezinárodní vztahy, pro měnovou politiku, pro bankovní dohled, pro vnější komunikaci, pro bankovky, pro platební systémy, pro informační technologie, pro statistiku a dalších). V některých výborech, podvýborech a pracovních skupinách vystupují zástupci ČNB již po určitou dobu i před podpisem smlouvy o přistoupení.

Vzhledem k účasti guvernéra ČNB na jednání Generální rady ECB v termínu 26.června. 2003 se mění termín pravidelného zasedání bankovní rady ČNB na středu 25. června.

Na činnosti dalších institucí EU, tj. zejména Rady EU a Evropské komise, se centrální banky podílejí účastí na zasedání výborů a pracovních skupin. V případě Rady EU se centrální banky účastní především činnosti Hospodářského a finančního výboru (EFC) a Výboru pro hospodářskou politiku (EPC), nově pak Výboru pro finanční služby (FSC).

Pokud jde o Evropskou komisi, její výbory a pracovní skupiny připravují za účasti odborníků z členských zemí novou legislativu. Činnosti ČNB se týká zejména Bankovní poradní výbor.

Na status pozorovatelů by měl ve všech institucích plynule navázat stav plnohodnotného členství po přijetí České republiky do EU.

Alice Frišaufová
mluvčí ČNB