Tisková zpráva České národní banky k dluhopisům vydaným Karlovými Vary v roce 1924

Česká národní banka pokládá za vhodné uvést na pravou míru vyjádření Edwarda D. Fagana vysílaná Českou televizí dne 20.10.2011 v pořadu Interview ČT24: „Ne, já jsem nezahájil tenhle mediální cirkus. Neodešla ode mě ani jediná tisková zpráva. Starosta to udělal, guvernér banky to udělal, ministr financí to udělal.“

Za tímto účelem vydává ČNB následující prohlášení:

„Toto je první tisková zpráva České národní banky k tématu dluhopisů vydaných Karlovými Vary v roce 1924. Všechny tiskové zprávy ČNB jsou vždy zveřejňovány, a od roku 1997 i pravidelně uchovávány, na internetových stránkách ČNB.“

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB