Stříbrná mince k výročí rozluštění chetitštiny

Česká národní banka vydává pamětní stříbrnou minci k 100. výročí rozluštění chetitštiny českým orientalistou Bedřichem Hrozným. Mince o nominální hodnotě 200 Kč bude v prodeji od 3. června 2015.

Na lícní straně mince jsou v levé polovině zobrazeny otisky čtyř pečetních válečků objevených Bedřichem Hrozným ve starověké Káneši. V pravé horní části mincovního pole je kompozice tří heraldických zvířat z velkého státního znaku ve štítech. Motivem rubové strany mince je portrét Bedřicha Hrozného na pozadí klínopisného textu. Tento text obsahuje větu, která poskytla českému orientalistovi první impuls k rozluštění chetitského jazyka. Autorem mince je akademický malíř Vladimír Pavlica.

ČNB vydává do oběhu celkem 16 100 kusů mince, z toho 10 600 kusů ve špičkové kvalitě a 5 500 kusů v běžné kvalitě. Nominální hodnota mince není její prodejní cenou; ta zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH. Minci lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů.

Počátkem 20. století byl v Malé Asii objeven velký archiv patřící bývalým chetitským králům obsahující neznámou řeč, se kterou si badatelé nevěděli rady. Bedřich Hrozný, patrně nejvýznamnější český orientalista, přijal pozvání do Istanbulu, aby zpracovával klínopisné texty. Se svým objevem vystoupil na přednášce „Rozluštění chetitského problému“, kde také přednesl první větu, kterou rozluštil: „Nyní chléb budete jísti, vodu pak budete píti.“ Výsledky svého bádání následně shrnul v knize „Jazyk Chetitů“, která se stala jedním z nejvýznamnějších milníků v dějinách světové orientalistiky.

V letošním roce vydává Česká národní banka celkem čtyři pamětní stříbrné mince této nominální hodnoty. Kromě již vydaných mincí připomínajících vznik Českých Budějovic a rozluštění chetitštiny nás ještě čekají mince připomínající výročí narození Jana Pernera a představení parovozu Josefem Božkem.

Tomáš Zimmermann, mluvčí ČNB

Podrobnější informace o technické realizaci