Statistická data ČNB budou napříště v EUR

V souvislosti se zrychlením procesu přibližování ČR k Evropské unii rozhodla dnes bankovní rada, že počínaje 1. únorem 2000 bude ČNB zveřejňovat data o vývoji vnějších ekonomických vztahů České republiky kromě českých korun (CZK) také v eurech (EUR). Bankovní rada tak rozhodla urychlit přechod statistiky na EUR oproti 'Programu adaptace statistické služby ČR", který předpokládá prezentaci všech dat ve společné měně Unie nejpozději v roce 2002.

O 14 dní později, tj. k 15.2. 2000, budou na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) k dispozici i časové řady přepočítané do EUR, respektive v případě zpětné rekonstrukce těchto údajů do ECU. Data vyjádřená v dolarech (USD) zůstanou na internetu nadále zachována.

ČNB se tak již dnes přizpůsobuje požadavkům, které kladou EUROSTAT a Evropská centrální banka (ECB) na členské země EU během přechodného období souběžného užívání národních měn a eura. Po roce 2002 budou země eurozóny používat ve statistice výhradně jen EUR. Tok statistických informací ECB ve vztahu k národním centrálním bankám je realizován v EUR již od ledna 1999.

Milan Tománek
mluvčí ČNB