Stanovisko ČNB k odškodnění vkladatelů České banky

Vláda přijala na svém dnešním zasedání rozhodnutí neodškodnit vkladatele České banky a.s. ze Státního rozpočtu či z Fondu národního majetku a tedy nepoužít k tomuto účelu veřejné zdroje, které má k dispozici. Na doporučení Stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví informovala ČNB již počátkem letošního roku ministra financí, že odškodnění věřitelů České banky a.s. ze zdrojů ČNB nemá potřebnou oporu v zákoně. Ten ukládá ČNB pečovat o bezpečné fungování bankovního systému a nikoli řešit sociální důsledky úpadků bank. Tento stav nadále trvá, což neumožňuje ČNB použít vlastní finanční zdroje a vyhovět doporučením vlády.

ČNB - M. Švehla