Spotřebitelé, licence a sankce v ČNB u J. Rusnoka

Nový člen bankovní rady Jiří Rusnok bude v České národní bance dohlížet na činnost sekce licenčních a sankčních řízení a odboru ochrany spotřebitele. Rozdělení kompetencí dnes na prvním zasedání za účasti Jiřího Rusnoka schválila bankovní rada ČNB.  Stejné portfolio měla Eva Zamrazilová, kterou Jiří Rusnok od 1. března v bankovní radě nahradil. Kompetence ostatních šesti členů bankovní rady zůstávají beze změny.

Bankovní rada řídí organizační útvary ústředí a pobočky ČNB jako kolektivní orgán. Ředitelé sekcí a samostatných odborů v rámci svých pravomocí odpovídají bankovní radě za řízení jim svěřených agend.

Rozdělení kompetencí členů bankovní rady ČNB:

Miroslav Singer, guvernér

 • sekce kancelář
 • sekce lidských zdrojů
 • samostatný odbor interního auditu
 • samostatný odbor komunikace

Mojmír Hampl, viceguvernér

 • sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu
 • sekce měnová a statistiky
 • sekce bankovních obchodů 

Vladimír Tomšík, viceguvernér

 • sekce dohledu nad finančním trhem
 • samostatný odbor finanční stability

Kamil Janáček

 • samostatný odbor ekonomického výzkumu
 • sekce informatiky

Lubomír Lízal

 • sekce peněžní a platebního styku
 • sekce správní
 • pobočky ČNB

Jiří Rusnok

 • sekce licenčních a sankčních řízení
 • samostatný odbor ochrany spotřebitele

Pavel Řežábek

 • sekce řízení rizik a podpory obchodů
 • sekce rozpočtu a účetnictví

Organizační struktura ČNB a hlavní činnosti jednotlivých sekcí, samostatných odborů a poboček ČNB jsou popsány na internetových stránkách ČNB:
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/organizacni-struktura/ustredi-cnb/

Marek Petruš
ředitel komunikace a mluvčí ČNB