Spolupráce Bankovní asociace a ČNB na hladkém přechodu do roku 2000

Bankovní asociace Praha, jež sdružuje prakticky všechny banky působící v naší zemi, a Česká národní banka úzce spolupracují s cílem zajistit hladký přechod českého bankovního sektoru do roku 2000. V okamžicích přelomu letopočtu budou členské banky Bankovní asociace a centrální banka v operativním kontaktu, aby se vzájemně informovaly o funkčnosti svých informačních systémů a společně eliminovaly jakékoli negativní vlivy počítačového problému roku 2000 (Y2K). Zvláštní dispečink ČNB a příslušná pohotovostní pracoviště jednotlivých bank budou nepřetržitě v činnosti od Silvestra 1999 až do 5. ledna 2000. Bylo učiněno vše, aby od prvního pracovního dne roku 2000 mohli klienti bank v České republice, jak fyzické osoby, tak podniková klientela, hladce využívat celou škálu bankovních služeb a produktů.

Pro plynulý přechod tuzemského bankovního sektoru do roku 2000 byla kromě metodických aspektů ošetření rizika roku 2000 (vyžadovaných opatřením ČNB) podniknuta řada praktických ověřování. Kromě jiných také náročná ověření externími auditory jednotlivých komerčních bank.

Bankovní dohled ČNB provedl v minulých měsících pečlivou kontrolu připravenosti českých bank a poboček zahraničních bank v ČR na počítačový problém roku 2000 a konstatoval dobrou připravenost sektoru na změnu letopočtu. Testování mezibankovních platebních operací, tj. spojení zúčtovacího centra ČNB s jednotlivými komerčními bankami, byla rovněž uspokojivá.

Banky sdružené v Bankovní asociaci Praha se shodly s centrální bankou na dalších dodatečných opatřeních, především na součinnosti při prověřování funkčnosti informačních systémů v prvních hodinách a dnech roku 2000, na výměně informací o stavech systémů po přelomu letopočtu a o scénářích k operativnímu řešení případných problémů, jež nelze vyloučit ani v nejvyspělejších zemích.

Všechny podstatné informace o problematice přechodu bankovního sektoru na nový letopočet nalezne veřejnost na internetovových stránkách Bankovní asociace Praha, ČNB a jednotlivých bank. Ty dále také informují své klienty prostřednictvím zvláštních telefonních linek, brožur a letáků.

Bankovní asociace Praha a ČNB mohou na základě zpráv externích auditorů, bankovního dohledu a jednotlivých bank zodpovědně prohlásit, že bankovní sektor v České republice je na přechod do roku 2000 připraven podle standardů platných v členských státech Evropské unie.

Prezidium Bankovní asociace Praha Česká národní banka