Společné prohlášení Vlády ČR a České národní banky

Ministerstvo financí ČR je zmocněno Vládou ČR vydat toto společné prohlášení s Českou národní bankou:

Vláda ČR a Česká národní banka očekávají, že vlastníci IPB učiní veškeré potřebné kroky k uklidnění vkladatelů IPB a ke stabilizaci banky. Nebudou-li tyto kroky dostatečně účinné, jsou Vláda ČR a Česká národní banka připraveny přijmout potřebná opatření, která zajistí stabilitu banky. Vklady v bance nejsou ohroženy.

Libor Vacek, tiskový mluvčí MF ČR
Milan Tománek, tiskový mluvčí ČNB