Snížení PMR, Universal banka - odejmoutí povolení působit jako banka

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání rozhodla v souladu s dříve oznámeným programem snižování povinných minimálních rezerv a jejich přibližování ke standardu EU snížit sazbu povinných minimálních rezerv ze 7,5% na 5% s platností od 28. 1. 1999. Konstatovala, že význam tohoto nástroje pro měnovou politiku je omezený, snížení sazby však vytváří předpoklady pro zvýšení konkurenceschopnosti bank.

Bankovní rada dále posoudila návrhy na řešení situace Universal banky a.s., předložené bankou a jejími akcionáři. Po zhodnocení těchto návrhů a všech dalších dostupných informací konstatovala, že nebyl odstraněn zákonný důvod pro odnětí povolení působit jako banka. V rámci správního řízení, které bylo zahájeno 23. 11. 1998 proto rozhodla odejmout povolení působit jako banka Universal bance a.s.

ČNB - M. Švehla