Slavia pojišťovna získala od ČNB povolení k rozšíření své činnosti

Česká národní banka oznamuje, že svým rozhodnutím ze dne 9.9.2008, které nabylo právní moci dne 10.9.2008, udělila společnosti Slavia pojišťovna, a.s., se sídlem Revoluční 1/655, 110 00 Praha 1, IČ 601 97 501 povolení k rozšíření její činnosti o pojistné odvětví "pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla". Toto pojistné odvětví je vymezeno v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, pod číslem 10a. Dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí se Slavia pojišťovna rovněž stala členem České kanceláře pojistitelů.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB