Sekci rozpočtu a účetnictví ČNB nově povede Daniel Šafránek

Novým ředitelem sekce rozpočtu a účetnictví ČNB byl od 1. dubna 2022 jmenován Daniel Šafránek. Na základě výsledků otevřeného výběrového řízení o tom rozhodla bankovní rada na svém jednání 13. ledna 2022.

Daniel Šafránek přebírá funkci ředitele sekce rozpočtu a účetnictví po Marianu Mayerovi, který se k 31. březnu 2022 své funkce vzdal.

Daniel Šafránek Ing. Daniel Šafránek, MBA je absolventem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.  V ČNB pracuje od roku 2006, od roku 2016 zastává pozici ředitele odboru výkaznictví a poskytování služeb klientům v sekci rozpočtu a účetnictví.


Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB