Sekci měnovou ČNB povede Petr Král

Novým ředitelem sekce měnové se od 1. prosince 2018 stane Petr Král. Rozhodla o tom bankovní rada České národní banky. Petr Král převezme funkci ředitele sekce měnové po Tomáši Holubovi, který se od 1. prosince 2018 stane členem bankovní rady ČNB.

Taktéž s účinností od prosince jmenovala bankovní rada Luboše Komárka náměstkem ředitele sekce měnové pověřeným řízením odboru vnějších ekonomických vztahů a Danu Hájkovou ředitelkou odboru měnové politiky a fiskálních analýz sekce měnové. 

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB

 

Petr KrálPetr Král (45) vystudoval obory finance a ekonomická teorie na Vysoké škole ekonomické v Praze. V ČNB, kde začal pracovat v roce 1999, zastával různé pozice v odboru makroekonomických prognóz sekce měnové. V letech 2004–2007 byl vedoucím referátu krátkodobých prognóz a zástupcem ředitele odboru. V roce 2006 byl vedoucím predikčního týmu ČNB a v období let 2005 až 2007 reprezentantem ČNB v pracovní skupině pro prognózování (WGF) v rámci ESCB. Od roku 2007 do současnosti byl ředitelem odboru měnové politiky a fiskálních analýz a od roku 2015 do současnosti též náměstkem ředitele sekce měnové. V letech 2007 až 2014 byl alternátem viceguvernéra ČNB v Hospodářském a finančním výboru (EFC) v Bruselu. V dubnu 2018 byl vládou ČR jmenován členem Výboru pro rozpočtové prognózy. Ve své výzkumné, publikační a přednáškové činnosti se Petr Král zaměřuje zejména na praktické otázky měnové politiky (strategie, nástroje, komunikace, přijetí eura) a na analytické aspekty politiky fiskální.

 

Luboš KomárekLuboš Komárek (47) vystudoval obor ekonomická teorie na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, kde v roce 2001 získal doktorát a kde byl o pět let později habilitován v oboru ekonomie. Je rovněž absolventem University of Warwick ve Velké Británii v oboru ekonomie, Slezské univerzity v oboru marketing a management a MBA studia na Newport University. V roce 2016 byl jmenován profesorem pro obor ekonomie. V letech 2008–2010 byl prezidentem České společnosti ekonomické. V ČNB pracuje od září 1996. Postupně zastával pozice ekonoma, poradce člena bankovní rady a vedoucího referátu měnových analýz a transmise měnové politiky sekce měnové a statistiky. Od července 2009 do současnosti byl ředitelem odboru vnějších ekonomických vztahů sekce měnové. Je alternátem zástupce ČNB v Monetary Policy Committee a International Relations Committee při ECB. Luboš Komárek je autorem mnoha odborných článků a prezentací zejména z oblasti měnových kurzů, cen aktiv, finanční integrace a finanční stability. Přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a Ekonomické fakultě VŠB–TU v Ostravě.

 

Dana HájkováDana Hájková (43) vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze a absolvovala doktorské studium v oboru ekonomické teorie v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE UK) v Praze. V letech 2002–2004 pracovala  jako ekonomický analytik v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži. Poté působila v sekci měnové České národní banky na různých analytických a manažerských pozicích, v letech 2008–2014 vedla referát měnových analýz a transmise měnové politiky, resp. referát fiskálních analýz. V letech 2014–2016 působila jako ekonomický a finanční analytik v privátní sféře. V posledních dvou letech byla poradkyní člena bankovní rady.