Schváleno nové organizační uspořádání dohledu nad finančním trhem v ČNB

Bankovní rada na svém jednání dne 20.6.2007 projednala a schválila materiál "Návrh organizačního uspořádání dohledu nad finančním trhem". Součástí materiálu je návrh nového organizačního uspořádání dohledových sekcí v ČNB, který počítá s přechodem ze současného sektorového modelu na model funkcionální, a to s účinností od 1. ledna  2008. Do konce roku tak vzniknou tři nové sekce, a to sekce dohledu nad finančním trhem, sekce licenčních a sankčních řízení, sekce regulace a analýz finančního trhu. O dalším postupu realizace změn budeme veřejnost informovat.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB