Sanofi-Aventis Europe je oprávněna změnu nabídky převzetí uveřejnit

České národní bance byl dne 22. 9. 2008 předložen návrh změny nabídky převzetí uveřejněné dne 11. 7. 2008 společností Sanofi-Aventis Europe jako navrhovatelem a určené akcionářům cílové společnosti Zentiva. Předmětem navrhované změny je zvýšení ceny v nabídce převzetí a některé další skutečnosti související s dohodou ohledně doporučení nabídky převzetí uzavřenou mezi navrhovatelem a cílovou společností.

Česká národní banka nevydala ve lhůtě 5 pracovních dnů rozhodnutí, kterým by navrhovanou změnu nabídky převzetí zakázala. Společnost Sanofi-Aventis Europe je tedy oprávněna změnu nabídky převzetí uveřejnit.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB