Samostatný odbor lidských zdrojů nově povede Helena Dybová

Novou ředitelkou samostatného odboru lidských zdrojů se od 1. 11. 2021 stává Helena Dybová, která do ČNB přichází na základě výsledků otevřeného výběrového řízení.

Do 30. 4. 2021 vedl samostatný odbor lidských zdrojů Tomáš Trtek, který byl k 1. 5. 2021 jmenován ředitelem sekce peněžní. Do převzetí funkce novou ředitelkou vedl samostatný odbor lidských zdrojů nynější zástupce ředitele Miroslav Řehák.

Helena DybováPhDr. Helena Dybová, Ph.D., je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích pracovala převážně ve vedoucích pozicích v oblasti lidských zdrojů. Do ČNB přichází z pozice vedoucí odboru lidských zdrojů v Pražské teplárenské, a. s.

 

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB