Rozšíření devizového povolení o měnu EURO

Se zřetelem na zavedení jednotné měny EURO 11 členskými zeměmi EU od 1. 1. 1999 a změnu statutu jejich národních měn upozorňuje Česká národní banka nositele devizových povolení, vydaných Českou národní bankou podle § 3 odst. 5, § 6 odst. 3 devizového zákona č. 219/1995 Sb., ke zřízení a vedení účtu v zahraničí, znějících na měny kódů DM (německá marka), BF (belgický frank), LF (lucemburský frank), SP (španělská peseta), FF (francouzský frank), IEP (irská libra), ITL (italská lira), DF (holandský gulden), AS (rakouský šilink), ESC (portugalské escudo) a FM (finská marka), že mohou požádat o rozšíření devizového povolení o právo vést účet v měně EURO.

Žádost o vydání správního rozhodnutí v uvedeném směru není třeba odůvodňovat.

ČNB - odbor veřejných informací