Rozdělení kompetencí bankovní rady ČNB

Bankovní rada na svém jednání dne 29. června 2023 schválila nové rozdělení kompetencí pro dohlížení odborných sekcí a samostatných odborů České národní banky mezi jednotlivé členy.

Rozdělení kompetencí členů bankovní rady ČNB s účinností od 30. června 2023:

Guvernér Aleš Michl

 • sekce kancelář
 • sekce správní
 • samostatný odbor lidských zdrojů

Viceguvernérka Eva Zamrazilová

 • sekce měnová
 • sekce bankovních obchodů
 • samostatný odbor restrukturalizace

(od 16. července 2023 se sekce bankovních obchodů a samostatný odbor restrukturalizace sloučí do sekce bankovních obchodů a restrukturalizace)

Viceguvernér Jan Frait

 • sekce dohledu nad finančním trhem
 • samostatný odbor interního auditu

Členka bankovní rady Karina Kubelková

 • sekce finanční stability
 • sekce peněžní

Člen bankovní rady Tomáš Holub

 • sekce statistiky a datové podpory
 • sekce informatiky

Člen bankovní rady Jan Kubíček

 • sekce rozpočtu a účetnictví
 • sekce řízení rizik a podpory obchodů

Člen bankovní rady Jan Procházka

 • sekce regulace a mezinárodní spolupráce
 • sekce licenčních a sankčních řízení
 • sekce dohledu nad finančním trhem II

(od 1. října 2023 ČNB převede agendu sekce licenčních a sankčních řízení pod sekci dohledu nad finančním trhem a sekci dohledu nad finančním trhem II)

Bankovní rada řídí organizační útvary ČNB jako kolektivní orgán. Ředitelé sekcí a samostatných odborů v rámci svých pravomocí odpovídají bankovní radě za řízení jim svěřených agend.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB

Související odkazy