Rozdělení kompetencí bankovní rady ČNB

Bankovní rada dne 16. února 2023 poprvé jednala v obměněném složení. Na svém prvním zasedání mimo jiné schválila nové rozdělení kompetencí pro dohlížení odborných sekcí a samostatných odborů České národní banky mezi jednotlivé členy.

Rozdělení kompetencí členů bankovní rady ČNB s účinností od 16. února 2023:

Guvernér Aleš Michl

 • sekce kancelář
 • sekce správní
 • samostatný odbor interního auditu
 • samostatný odbor lidských zdrojů

Viceguvernérka Eva Zamrazilová

 • sekce měnová
 • samostatný odbor restrukturalizace
 • sekce rozpočtu a účetnictví

Viceguvernér Jan Frait

 • sekce dohledu nad finančním trhem
 • sekce bankovních obchodů

Člen bankovní rady Tomáš Holub

 • sekce licenčních a sankčních řízení
 • sekce statistiky a datové podpory

Členka bankovní rady Karina Kubelková

 • sekce finanční stability
 • sekce dohledu nad finančním trhem II

Člen bankovní rady Jan Kubíček

 • sekce informatiky
 • sekce řízení rizik a podpory obchodů

Člen bankovní rady Jan Procházka

 • sekce peněžní
 • sekce regulace a mezinárodní spolupráce

Bankovní rada řídí organizační útvary ČNB jako kolektivní orgán. Ředitelé sekcí a samostatných odborů v rámci svých pravomocí odpovídají bankovní radě za řízení jim svěřených agend.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB

Související odkazy