Ředitel sekce dohledu ČNB David Rozumek zvolen do správní rady EBA

Ředitel sekce dohledu nad finančním trhem České národní banky David Rozumek byl na probíhajícím zasedání rady orgánů dohledu členských států EU zvolen členem správní rady Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Jmenování bude účinné k 1. březnu 2016 s mandátem v délce 2,5 roku.

David bude jistě nás i mnoho dalších 'nových' ekonomik EU v jednom z vrcholných orgánů‎ evropského dohledu výborně reprezentovat, jak už jednou činil. Současně jeho zvolení ukazuje, že se můžeme prosazovat i na úrovni EU, odpracujeme-li si to poctivě,“ uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer.

Těžiště působení Davida Rozumka bude nadále v ČNB. Jeho prioritami v nové pozici v EBA bude zintenzivnění komunikace a spolupráce mezi členy Jednotného mechanismu dohledu (SSM), zahrnujícího většinu členských států EU a zastřešeného ECB a ostatními dohledovými orgány.

Je třeba pracovat na ustavení rovnováhy mezi institucemi působícími v EU. ECB by měla mít u stolu zástupců dohledu místo odpovídající jejímu významu – první mezi rovnými. Její role by neměla být v dohledových diskusích ani menší, ani větší. Vedoucí úlohu v koordinaci všech 28 členů EU by v regulaci i dohledu měla hrát EBA,“ uvedl David Rozumek.

David Rozumek (38 let) byl poprvé zvolen členem správní rady EBA v roce 2011 a působil tam do roku 2013. V letech 2011–2014 byl předsedou výboru EBA připravujícího prováděcí předpisy v rámci reformy bankovní regulace reflektující zdroje finanční krize (SCRePol). Od roku 2012 je členem mediačního panelu EBA. Od založení evropských orgánů dohledu nad finančním trhem v roce 2011 působí jako člen rady orgánu dohledů EBA a Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA). V letech 2008–2010 byl členem Committee of European Banking Supervisors (CEBS). V letech 2003–2007 byl členem expertních skupin Committee of European Securities Regulators (CESR).

David Rozumek pracuje v oblasti dohledu nad finančním trhem od roku 1999. V ČNB působí od dubna 2006. Zprvu zastával funkci ředitele odboru poskytovatelů investičních služeb a od 1. ledna 2008 byl jmenován náměstkem ředitele sekce dohledu nad finančním trhem. Následně uspěl v otevřeném výběrovém řízení a 10. října 2008 byl jmenován ředitelem sekce dohledu nad finančním trhem.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB