Reakce ČNB k návrhům Evropské komise o dohledu nad bankami v eurozóně

ČNB konstatuje, že jejím záměrem není klást překážky snaze zemí eurozóny položit základy "bankovní unie", k níž dle Evropské komise dne 12. 9. 2012 zveřejněné návrhy směřují a jejímž cílem je dle vyjádření Evropské komise „obnovit důvěru v dohled nad všemi bankami v eurozóně“. Vzhledem k tomu, že další části budoucí integrované "bankovní unie" mohou mít dopad i na Českou republiku, je však přirozeným zájmem ČNB minimalizovat do budoucna rizika pro finanční stabilitu v České republice. Některé v minulosti vyjadřované obavy ČNB přitom zveřejněné návrhy spíše potvrzují, než vyvracejí. V tuto chvíli je ČNB zapojena do jednání o stanovení základních principů konsensuální pozice České republiky k těmto návrhům a je též součástí intenzivní mezinárodní diskuse k tématu "bankovní unie", aby mohla spolu s dalšími autoritami vytvářet kvalifikované a propracované argumenty a účinně se účastnit očekávané celoevropské debaty k návrhům Evropské komise.

Marek Petruš, ředitel komunikace ČNB