Publikace harmonizované statistiky fondů kolektivního investování

Dne 20. 2. 2009 byla poprvé publikována harmonizovaná statistika fondů kolektivního investování (stavová data) dle Nařízení ECB/2007/8 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů. Statistika bude sestavována v měsíční periodicitě. První data byla publikována k 31.12.2008. Současně s tím byla provedena revize dat fondů kolektivního investování, která byla sbírána na základě tzv. krátkodobého přístupu, a to za období 09 2004 - 09 2008.
Rozvaha fondů kolektivního investování je součástí systému ARAD.