Průměrné úrokové sazby bank - změna metodiky

Od ledna roku 2004 byla zavedena nová metodika pro sledování úrokových sazeb bank vůči klientům. Úrokové sazby jsou nově rozděleny na sazby ze stavů obchodů a z nových obchodů, kde stavy obchodů jsou definovány jako bilanční zůstatky ke konci sledovaného období a nové obchody jako veškeré nové dohody mezi bankou a klientem v průběhu sledovaného období. Pokryty jsou úrokové sazby aplikované bankami na korunové úvěry a vklady poskytnuté klientům resp. přijaté od klientů, kde klienty se rozumí sektory nefinančních podniků, domácností a neziskových institucí sloužících domácnostem (S.11, S.14 a S.15). Změna metodiky byla vyvolána potřebou sladit statistiku úrokových sazeb s požadavky Nařízení Evropské centrální banky (ECB/2001/18).

Nové úrokové sazby budou postupně publikovány v systému časových řad ARAD v části Měnová a bankovní statistika - Harmonizovaná měnová a bankovní statistika a na www stránkách Měnové a bankovní statistiky ČNB a to nejprve sazby ze stavů obchodů (počátkem března) a později, v průběhu první poloviny roku 2004, i sazby z nových obchodů. Časové řady úrokových sazeb ze stavů obchodů budou v případech, kdy je to možné, navázány na dostupné historické údaje a vzniklý metodický zlom bude popsán v metodickém listu v systému ARAD. Počátek časových řad úrokových zazeb z nových obchodů bude v lednu 2004. Sledování úrokových sazeb z nově čerpaných úvěrů bylo ukončeno ke konci roku 2003.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB