Projednán soubor analýz pro vyhodnocení stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 19. října projednala soubor analýz, který slouží jako podklad pro vyhodnocení současného stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Toto vyhodnocení je zpracováváno na základě Strategie přistoupení ČR k eurozóně a je součástí materiálu, který vládě ČR každoročně předkládá ministr financí společně s guvernérem České národní banky.

Dle výsledků zpracovaných analýz došlo od loňského roku k dílčím posunům příznivým i nepříznivým směrem. Za pozitivní lze označit další přiblížení HDP a cenové hladiny v České republice k úrovni eurozóny, posun charakteristik finančního trhu blíže k průměru eurozóny a dílčí zlepšení v podmínkách podnikání. Mezi příznivé faktory dále patří vysoké ekonomické propojení s eurozónou včetně sblížení úrokových sazeb, vývoje měnového kurzu i akciového trhu a vysoká míra stability bankovního systému. Na druhé straně se cyklický vývoj českého HDP výrazně liší od vývoje eurozóny. Stále nízká cenová hladina vytváří prostor pro reálné zhodnocování kurzu, které by se po přijetí eura mohlo odrazit v inflačním diferenciálu a nízkých, pravděpodobně i záporných, reálných úrokových sazbách. Rizika plynou také z nedostatečné konsolidace veřejných financí i jejich zhoršujícího se výhledu a z přetrvávající nepružnosti trhu práce.

Po dopracování bude uvedený soubor analýz zveřejněn na internetové stránce ČNB.

 

Pavlína Bolfová,
mluvčí ČNB