Prohlášení viceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla v reakci na dotazy médií

"Potvrzuji informace z tisku, že po více než třech letech byl pravomocně ukončen spor, který proti mé osobě a Ministerstvu financí ČR jako právnímu nástupci zaniklé České konsolidační agentury vedla Československá obchodní banka. Ta v žalobě ze srpna roku 2006 požadovala po ČKA jako právnické osobě a po mně jako fyzické osobě - bývalém členu vedení ČKA - omluvu a finanční odškodnění za některé výroky, které jsme ČKA a já osobně pronesli v souvislosti s tehdy silně medializovanou kauzou tzv. pohledávek s právní vadou, které ČKA řešila jako dědictví po zaniklé IPB.

S uspokojením a zadostiučiněním konstatuji, že spor skončil úplným vítězstvím obou žalovaných, tedy mé osoby a Ministerstva financí ČR. Soud první instance i soud odvolací daly ve všech bodech za pravdu právní a věcné argumentaci mé a MF (resp. ČKA) a naopak zamítly všechny argumenty ČSOB. Soudní verdikt je pravomocný. Od počátku jsem považoval žalobu za nesmyslnou a snad i účelovou a jsem potěšen, že mohu s klidným srdcem a dnes i s posvěcením justice konstatovat, že jsem v dané věci postupoval zcela v mezích českého právního řádu."

Mojmír Hampl
viceguvernér ČNB