Prezidentem ČSE byl zvolen Tomáš Holub

Tisková zpráva České společnosti ekonomické

Česká společnost ekonomická (ČSE) má od včerejška nové výkonné vedení. Ve středu 25. ledna zvolilo představenstvo České společnosti ekonomické na následující dvouleté funkční období novým prezidentem ČSE Tomáše Holuba (ČNB a IES FSV UK). Viceprezidentem byl zvolen Luboš Komárek (ČNB), členy výkonného výboru byli dále zvoleni Martin Macháček (VŠB-TU Ostrava), Daniel Münich (CERGE-EI) a Michal Skořepa (ČNB).


Česká společnost ekonomická( ČSE) vznikla v r. 1993. Je pokračovatelkou Československé společnosti ekonomické, založené počátkem 60. let 20. stol. ČSE působí v současnosti jako občanské sdružení. Posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v ČR. K tomu účelu zejména pořádá odborné přednášky a semináře, organizuje soutěže Mladý ekonom roku a Cena Karla Engliše a uděluje Cenu ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení. Vrcholem činnosti ČSE je Výroční konference. III. výroční konference ČSE proběhla za účasti téměř 200 účastníků v listopadu ČSE 2004 na VŠE v Praze a bylo na ní předneseno přes 50 odborných příspěvků. Nadcházející IV. výroční konference proběhne na podzim 2006 opět na VŠE v Praze. ČSE je členem Rady vědeckých společností při AV ČR a International Economic Association (IEA). V současnosti má 278 členů.

Prezidenti ČSE: Ota Šik (1962-1968), Karel Kouba (1968-1970), Vladimír Wacker (1970-1990), Karel Dyba (1990-1995), Pavel Kysilka (1995-1999), Zdeněk Tůma (1999-2001), Jan Frait (2001-2004), Pavel Mertlík (2004-2006)