Pracovní návštěva hlavního ekonoma OECD v Praze

Ve dnech 19. a 20. dubna 2004 probíhá pracovní návštěva hlavního ekonoma OECD pana Jeana Philippa Cotise v Praze. Stěžejní část programu je zaměřena na jednání s ministrem financí, guvernérem ČNB a na expertní jednání na ministerstvu financí a v České národní bance.

Hlavní ekonom OECD je současně ředitelem ekonomického odboru této organizace. V jeho gesci probíhá zejména zpracování pravidelných ekonomických přehledů členských zemí (Economic surveys), globálního ekonomického výhledu (OECD Economic Outlook) a v neposlední řadě i zpracování strukturálních ekonomických analýz.

Diskuse během návštěvy p. Cotise v Praze se soustředí na aktuální otázky hospodářské politiky v České republice, zejména problémy penzijní reformy a reformy veřejných rozpočtů, a dále na přípravu České republiky na vstup do eurozóny."

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB