Poskytování zahraničně technické pomoci Českou národní bankou

Česká národní banka se v oblasti zahraničně technické pomoci (dále ZTP) stala v průběhu uplynulého desetiletí vyhledávanou institucí. Poptávka zemí tzv. vynořujících se trhů – zejména jihovýchodní Evropy a bývalého Sovětského svazu – po české expertíze v oblasti centrálního bankovnictví byla vyvolána zejména jedinečnými zkušenostmi ČNB z procesu transformace a začleňování do evropských a mezinárodních struktur, ale i její orientací na aplikaci poznatků současné ekonomie a nejlepších zahraničních zkušeností.

Na základě zkušeností s technickou pomocí poskytovanou na základě individuálních žádostí schválila v roce 2002 bankovní rada koncepci aktivního přístupu ČNB k poskytování ZTP a zároveň rozhodla o alokaci příslušných rozpočtových prostředků na tento účel. Součástí plánu ZTP byl jak program seminářů, kterých ČNB od té doby pro zahraniční účastníky pořádá 7 – 8 ročně, tak prostředky pro konzultace organizované buď v Praze, nebo v centrálních bankách, které technickou pomoc přijímají. Objem výdajů na ZTP se pohybuje ročně kolem 750 – 800 tis. Kč. Faktický přínos těchto aktivit pro příjemce ZTP je však daleko vyšší.

V roce 2007 se v rámci ZTP poskytované uskutečnilo celkem 34 akcí, z toho 8 seminářů a 21 konzultací, které se konaly v ČNB, a 5 konzultací v bance příjemce. Experti ČNB se kromě toho již tradičně podíleli na misích Mezinárodního měnového fondu a jiných mezinárodních organizací, které v takovém případě pokrývají financování těchto akcí. Činnost ČNB na tomto mezinárodním poli je oceňována také ze strany BIS v Basileji, která technickou pomoc centrálních bank dlouhodobě monitoruje.

V oblasti technické pomoci přijímané ze zahraničí byl úspěšně dokončen twinningový projekt zaměřený na vytvoření systému monitorování a analýz finanční stability ČR v rámci ČNB, který byl realizován ve spolupráci s centrální bankou Německa. Tento projekt byl Evropskou komisí vyhodnocen jako nejúspěšnější v dosavadní historii pomoci přijímané Českou republikou od Evropské unie od roku 1991.

Během posledních let se ČNB z pozice převažujícího příjemce ZTP, jímž byla v první polovině 90. let, posunula do role instituce, která zahraniční technickou pomoc především poskytuje a splácí tak určitý „transformační dluh“.