Počet padělků i nadále klesá

Výskyt padělaných a pozměněných bankovek a mincí a napodobenin bankovek a mincí v České republice v roce 2013

V roce 2013 bylo na území České republiky zadrženo 3 130 kusů padělaných a pozměněných bankovek a mincí různých měn, nominálních hodnot a vzorů, o 1 384 kusů méně než v roce 2012. Jejich hodnota představovala 6,178 mil. Kč (o 0,237 mil. Kč méně než v roce 2012).

České bankovky a mince jsou bezpečné, počet padělků v čase klesá a jejich nebezpečnost zůstává relativně nízká. Obvykle jsou totiž padělky bankovek vytvořeny pomocí inkoustových či laserových zařízení, což umožňuje jejich snadnou detekci,“ uvedl člen bankovní rady České národní banky Lubomír Lízal.

Nebezpečnější bývají padělky zahraničních světových měn, tedy například eura a USD. Padělatelé zde často používají klasické tiskařské techniky a snaží se i o dobré napodobení ochranných prvků. Proto jsou tyto padělky z hlediska ,kvality´ nebezpečnější. Stále však platí pravidlo, že má-li člověk alespoň základní povědomost o ochraně platidel, měl by padělek rozpoznat,“ dodal Lubomír Lízal.

Padělaných a pozměněných českých bankovek a mincí bylo zadrženo celkem 2 045 kusů, tj. o 1 541 kusů méně než v předcházejícím roce.

Počet padělků zahraničních platidel se zvýšil o 157 na celkový počet 1 085 kusů.

Kromě padělaných bankovek a mincí bylo zadrženo 846 kusů napodobenin bankovek a mincí. Celkem tedy bylo zajištěno 3 976 kusů nepravých bankovek a mincí.

Z celkového množství padělaných a pozměněných bankovek a mincí bylo v oběhu zadrženo 2 789 kusů, což je o 807 méně než v roce 2012. Policie České republiky zadržela v loňském roce před rozšířením do oběhu 341 kusů, což je o 577 méně než v roce 2012.

V roce 2013 bylo zadrženo 2 045 kusů padělaných a pozměněných českých bankovek a mincí, z toho 1 985 kusů padělaných bankovek, 37 kusů padělaných mincí a 23 kusů pozměněných bankovek a mincí, v celkové hodnotě 1,887 milionu Kč (v roce 2012 činila hodnota zadržených padělků 3,745 milionu Kč). Hodnota padělků je nižší z důvodu zadržení nižšího počtu padělků vyšších hodnot. Oproti roku 2012 ubylo 1 472 kusů padělků bankovek a 76 kusů padělků mincí a přibylo 7 kusů pozměněných platidel. Na 10 000 obyvatel tak připadalo 2,04 padělku (v roce 2012 to bylo 3,58 padělku).

V roce 2013 bylo na území České republiky zadrženo 1 085 kusů padělků zahraničních platidel, což bylo o 157 více než v roce 2012. Jejich hodnota v přepočtu podle kurzovního lístku ze dne 31. 12. 2013 činila přes 4,290 milionu Kč (v roce 2012 to bylo 2,670 milionu Kč). V roce 2013 se zvýšil počet padělků eur (bankovek i mincí) o 173 kusů. Stále setrvává trend poklesu počtu padělků USD. Oproti roku 2012 nedošlo k jejich výraznému snížení, avšak počet 103 kusů je nízký.

2013 - Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené v oběhu a Policií ČR na území ČR

  Zadrženo
  v oběhu policií celkem
Padělané bankovky CZK 1 882 103 1 985
Padělané bankovky EUR 621 190 811
Padělané bankovky USD 98 5 103
Padělané bankovky ostatní 37 41 78
Padělané mince CZK 37 0 37
Padělané mince ostatní 89 0 89
Pozměněné bankovky a mince CZK 23 0 23
Pozměněné bankovky a mince ostatní 2 2 4
Celkem 2 789 341 3 130

2012 - Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené v oběhu a Policií ČR na území ČR

  Zadrženo
  v oběhu policií celkem
Padělané bankovky CZK 2 612 845 3 457
Padělané bankovky EUR 572 73 645
Padělané bankovky USD 131 0 131
Padělané bankovky ostatní 68 0 68
Padělané mince CZK 113 0 113
Padělané mince ostatní 82 0 82
Pozměněné bankovky a mince CZK 16 0 16
Pozměněné bankovky a mince ostatní 2 0 2
Celkem 3 596 918 4 514

Marek Petruš, Ředitel komunikace a mluvčí ČNB