Plzeňská banka, a.s. - odnětí povolení působit jako banka nabylo právní moci

Dne 4. 7. 2003 nabylo právní moci rozhodnutí bankovní rady ČNB o rozkladu Plzeňské banky, a. s. proti rozhodnutí ČNB o odnětí povolení působit jako banka. Tímto dnem zaniklo Plzeňské bance, a.s. povolení působit jako banka.

Pavel Zúbek
odbor komunikace ČNB