Platební systémy přidružených zemí EU - "Modrá kniha"

Evropská centrální banka (ECB) dnes vydává zprávu "Platební systémy přidružených zemí EU" ('Payment systems in countries that have applied for membership of the European Union"). Publikace byla připravena ve spolupráci s centrálními bankami Bulharska, Kypru, České republiky, Estonska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska a obsahuje vyčerpávající informace o hlavních platebních systémech a systémech pro vypořádání obchodů s cennými papíry v přidružených zemích.

Kapitola každé země podává přehled institucionálních a právních aspektů platebního styku a informuje o rolích těch, kteří se platebního styku účastní. Dále obsahuje rozsáhlý popis platebních nástrojů používaných nebankovními institucemi, popisy různých mezibankovních platebních a zúčtovacích systémů a systémů pro vypořádání obchodů s cennými papíry. Statistické tabulky obsahují specifická data té které země za léta 1993-1997 a srovnávací tabulky všech 11 zemí jsou sestaveny na základě dat z let 1996-1997.

Publikace bude od 14,00 hod. k dispozici v anglickém jazyce na internetové adrese ECB www.ecb.int.