Personální změna v sekci dohledu nad finančním trhem II od 1. 3. 2022

Organizační změnou v sekci dohledu nad finančním trhem II, která vstoupila v platnost dne 1.  lednu 2022, vznikly rozdělením odboru dohledu nad kapitálovým trhem dva odbory – odbor dohledu a kontroly obchodníků s cennými papíry a odbor dohledu a kontroly fondového investování. Ředitelem nového odboru dohledu a kontroly obchodníků s cennými papíry se k 1. březnu 2022 stává Martin Košař. O této personální změně rozhodla bankovní rada ČNB na svém jednání 24. února 2022.

Ing. Mgr. Martin Košař absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor bankovnictví a pojišťovnictví, a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po praxi v advokátní kanceláři nastoupil v roce 2014 do České národní banky do odboru dohledu odborné péče v sekci dohledu nad finančním trhem, kde se věnoval dohledu nad úvěrovými institucemi, včetně problematiky poskytování investičních služeb. V roce 2019 se stal vedoucím referátu v odboru dohledu nad distribucí finančních produktů v sekci dohledu nad finančním trhem II a zástupcem ředitelky tohoto odboru.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace ČNB a mluvčí ČNB