Personální obsazení vedoucích funkcí nových dohledových sekcí v ČNB

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání rozhodla o odvolání a jmenování vedoucích zaměstnanců nových dohledových sekcí  ČNB.

Bankovní rada rozhodla o odvolání Ing. Milady Staňkové z funkce ředitelky Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění (ÚDPP), a to ke dni 3.4.2006. Tato pozice se dnem 1. dubna 2006 změní na funkci ředitele sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami ČNB, která bude obsazena na základě výsledků právě probíhajícího konkurzního řízení. Do doby jmenování ředitele/ředitelky bankovní radou ČNB bude tuto sekci řídit nynější zástupkyně ředitelky a vedoucí oddělení kontroly v pojišťovnictví  ÚDPP (resp. odboru 32 Ministerstva financí ČR) Ing. Naděžda Krátká, která se na základě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů stane dnem 1.4.2006 náměstkyní ředitele/ředitelky sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami pověřenou zároveň řízením odboru dohledu.

Bankovní rada dále odvolala Ing. Miroslava Veleho z funkce vedoucího kontroly penzijních fondů Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění.

Na základě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů se k 1.4.2006 stanou:

  • RNDr. Monika Šťástková ředitelkou odboru regulace pojišťovnictví sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami ústředí ČNB (nyní vedoucí oddělení metodiky a analytiky ÚDPP);
  • Ing. Miroslav Sýkora ředitelem odboru licenčního sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami ústředí ČNB (nyní vedoucí oddělení právního a licencí ÚDPP).

 

Bankovní rada  jmenovala s účinností k 1.4.2006:

  • Ing. Pavla Hollmanna, MBA, do funkce ředitele sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem ústředí ČNB (nyní předseda prezidia Komise pro cenné papíry - KCP);
  • Mgr. Libora Michálka do funkce ředitele odboru kolektivního investování a penzijních fondů sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem ústředí ČNB (nyní ředitel odboru kolektivního investování KCP);
  • Ing. Davida Rozumka do funkce ředitele odboru poskytovatelů investičních služeb sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem ústředí ČNB (nyní ředitel odboru poskytovatelů investičních služeb KCP);
  • Ing. Mgr. Václava Simona do funkce ředitele odboru trhů a vypořádání sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem ústředí ČNB (nyní ředitel odboru trhů a vypořádání KCP);
  • Mgr. Moniku Strejcovou do funkce ředitelky odboru sankčních řízení sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem ústředí ČNB (nyní ředitelka odboru sankčních řízení KCP).

Funkce náměstka ředitele sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem ústředí ČNB bude obsazena na základě výsledků konkurzního řízení, které ČNB vyhlásila dne 13.3.2006. K obsazení funkce ředitele odboru emisí cenných papírů sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem ústředí ČNB vyhlásí ČNB v nejkratší době vnější výběrové řízení.

 

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB