Papírová padesátikoruna zůstane v oběhu už jen dva měsíce

Padesátikoruna je posledním českým platidlem, které má dvojí platné provedení – kovové i papírové. To se za dva měsíce změní. Bankovka s vyobrazením svaté Anežky České na lícní straně pozbývá dnem 1. dubna 2011 platnosti. V oběhu zůstane pouze mince z dílny akademického sochaře Ladislava Kozáka.

Padesátikoruna je jediným českým platidlem v kovovém i papírovém provedení,“ uvedl člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Pavel Řežábek.

Tato výjimka bude od dubna 2011 minulostí. Důvodem k rozhodnutí bankovní rady o ukončení platnosti bankovek byla vyšší trvanlivost mince a s ní související snížení nákladů na zajištění plynulého peněžního oběhu.

Mince mají mnohonásobně vyšší životnost než bankovky,“ upozornil Řežábek. Zatímco mince vydrží v oběhu desítky let, bankovky se musí měnit každé tři až čtyři roky. ČNB proto od roku 2007 zajišťuje pouze výrobu padesátikorunových mincí, které bankovky v oběhu postupně nahrazují.

Počet kovových padesátikorun nyní převyšuje ty papírové téměř čtyřnásobně. Ke konci ledna 2011 jich bylo mezi obyvateli 62,6 milionu kusů, bankovek bylo méně než 16 milionů.

Neplatné padesátikorunové bankovky bude možné až do 31. března 2012 vyměňovat na pobočkách České národní banky a komerčních bank po celé České republice. Od 1. dubna 2012 do 31. března 2017 neplatné bankovky vymění pouze pobočky ČNB.

Od 1. dubna 2011 bude v peněžním oběhu v České republice šest druhů bankovek v nominálních hodnotách 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč, 2 000 Kč a 5 000 Kč a stejný počet druhů mincí v hodnotách 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč a 50 Kč.

Padesátikorunová mince z bimetalického kovu je v oběhu od roku 1993. Českou republiku pomohla zviditelnit ve stejném roce, kdy jí odborníci časopisu World Coin News přiřkli titul Best Trade Coin. „Titul Best Trade Coin dokazuje, že je naše padesátikoruna jednou z nejlepších mincí na světě,“ dodal Řežábek.

Marek Petruš, mluvčí ČNB

V souvislosti s tiskovou zprávou ČNB k ukončení platnosti 50 Kč bankovky upozorňujeme na nutnost dodržování podmínek, za kterých lze reprodukovat bankovky podle vyhlášky  č. 553/2006 Sb. Zveřejnění reprodukce na internetu musí zejména respektovat podmínku rozlišení 72 obrazových bodů na palec a opatření nápisem „Specimen“ podle přesně daných podmínek.

Příslušné ustanovení vyhlášky k nehmotné reprodukci uvádí: „Vyrábět nehmotné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek lze, jestliže mají při zachování velikosti bankovky rozlišení nejvýše 72 obrazových bodů na palec a jsou opatřeny úhlopříčně ve vrstvě neoddělitelné od zobrazení bankovky nápisem „Specimen“ provedeným neprůhlednou barvou o délce nejméně 75 % delší strany bankovky a výšce nejméně 15 % kratší strany bankovky nebo jiným nápisem shodných rozměrů s obdobným významem.“

Celý text citované vyhlášky zde: