Organizační a personální změny v sekci správní ČNB od 1. 12. 2021

Novým náměstkem ředitele sekce správní České národní banky se od 1. prosince 2021 stane Ladislav Zelenka, který dosud působil jako ředitel odboru správy majetku této sekce. Současně byli od stejného data jmenováni tři noví ředitelé odborů sekce správní – Václav Albrecht ředitelem odboru správy majetku, Adriana Králová ředitelkou odboru obchodního a Dita Vejnárková ředitelkou nově vzniklého odboru Návštěvnické centrum.

V souvislosti s uvedenými změnami bankovní rada ČNB rovněž rozhodla o zrušení odboru regionální podpory sekce správní a přerozdělení náplně činnosti tohoto odboru v rámci sekce.

Ing. Ladislav Zelenka absolvoval České vysoké učení technické v Praze, obor strojírenství a strojírenská technika. Do ČNB nastoupil v roce 2009 a působil zde na pozicích technického zaměření. Od ledna 2014 vedl referát správy územních pracovišť, v roce 2015 byl jmenován ředitelem odboru správy majetku sekce správní. Tuto funkci zastával do svého jmenování náměstkem ředitele sekce.

Ing. Václav Albrecht absolvoval České vysoké učení technické v Praze, obor technické vědy. Do ČNB nastoupil v roce 1993 a od téhož roku působil na různých vedoucích místech včetně ředitele odboru obchodního nebo ředitele pobočky Hradec Králové.  Od roku 2019 je ředitelem odboru regionální podpory sekce správní.

Mgr. Adriana Králová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Do ČNB nastoupila v roce 2017, a to do odboru obchodního sekce správní. Od května 2018 vede referát komerčně právních činností a v červenci 2021 byla z pozice zástupkyně ředitele dočasně pověřena řízením odboru obchodního.

Dita Vejnárková, B.A. absolvovala University of New York in Prague v oboru Communication & Mass Media. Do ČNB nastoupila v roce 2009, v letech 2014–2015 byla zástupkyní ředitele odboru komunikace. V roce 2018 se stala součástí nově vzniklého Realizačního týmu Návštěvnického centra ČNB. Od září 2019 vede referát Návštěvnické centrum ČNB, který je součástí sekce správní.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace ČNB a mluvčí ČNB