Organizační a personální změny v ČNB

Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 12.2.2009 projednala a odsouhlasila následující organizační a personální změny v ústředí ČNB.

Ke dni 12.2.2009 je zrušen Samostatný odbor krizového řízení a ochrany utajovaných informací, jehož agenda se přesouvá do odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení (dříve pouze odbor bankovní bezpečnosti) sekce správní ústředí ČNB. V souvislosti s touto organizační změnou bankovní rada odvolala pana Ing. Miloše Hrdého, MSc. z pozice ředitele zanikajícího samostatného odboru a odsouhlasila jeho zařazení na funkci náměstka ředitele sekce správní s účinností od 13.2.2009. Ředitelem odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení sekce správní bude s účinností od 13.2.2009 pan Mgr. Vilém Čermák.

Bankovní rada rozhodla o zařazení pana Ing. Josefa Ducháčka na uvolněnou pozici ředitele odboru obchodního sekce správní, a to s účinností od 1.3.2009.

Na pozici ředitelky personálního odboru sekce lidských zdrojů bankovní rada odsouhlasila s účinností od 13.2.2009 paní Mgr. Miladu Hrdou.

Ing. Miloš Hrdý, MSc. je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, studijního oboru systémové inženýrství. V ČNB je zaměstnán od roku 1987, kde do roku 1994 zastával pracovní pozice na úseku bankovní bezpečnosti, poté pracoval v profesi specialista profesionálního rozvoje. V říjnu roku 2001 byl jmenován bezpečnostním tajemníkem České národní banky, v prosinci téhož roku byl jmenován do funkce ředitele samostatného odboru krizového řízení a ochrany utajovaných skutečností. Od roku 2003 studoval Risk, Crisis and Disaster Management na univerzitě v Leicesteru, studium ukončil v roce 2006. V loňském roce absolvoval půlroční pracovní stáž v ECB.

Mgr. Vilém Čermák v roce 1998 ukončil studium Filosofické fakulty UK v Praze, oboru historie. V ČNB je zaměstnán od roku 2001, kde zprvu zastával profesi hlavního metodika krizového řízení a ochrany utajovaných skutečností. V březnu roku 2002 byl pověřen zastupováním ředitele samostatného odboru krizového řízení a ochrany utajovaných skutečností a v lednu roku 2007 vedením referátu analýz a plánování. Od července 2007 do prosince 2008 zajišťoval a plnil povinnosti bezpečnostního ředitele ČNB a řídil samostatný odbor krizového řízení a ochrany utajovaných informací.

Mgr. Milada Hrdá je absolventkou kombinovaného studia psychologie a pedagogiky na Filosofické a pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dále absolvovala postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor ekonomie a bankovnictví. V současné době studuje řízení lidských zdrojů na Sheffield-Hallam University při ČVUT v Praze. Absolvovala řadu krátkodobých kurzů a studijních pobytů v zahraničních partnerských centrálních bankách, např. v Banque de France, Deutsche Bundesbank, De Nederlandsche Bank a jiných. Po celou svou profesní kariéru pracovala v oblasti lidských zdrojů, od roku 1996 do roku 2006 v České národní bance, od roku 2006 do počátku roku 2009 v Evropské centrální bance ve Frankfurtu. Ovládá anglický, francouzský a německý jazyk.

Ing. Josef Ducháček je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. V SBČS, právní předchůdkyni ČNB, byl zaměstnán v letech 1986 až 1993 na úseku úvěrování. Poté pracoval 12 let v několika komerčních bankách na různých vedoucích pozicích. Před nástupem do ČNB podnikal ve finančním poradenství a vykonával lektorskou činnost na vyšších odborných školách.

Organizační schéma ČNB