Odnětí licence COOP bance

Uplynutím dvouleté zákonné lhůty skončí dne 23. 4. 1998 nucená správa v COOP bance a.s.. Během tohoto období navýšila Česká finanční s.r.o., dceřinná společnost ČNB, základní jmění COOP banky o 500 mil. Kč a jako hlavní akcionář banky jmenovala statutární orgány, které převezmou její řízení. Předsedou představenstva byl jmenován dosavadní nucený správce.

V průběhu nucené správy se nepodařilo pro COOP banku najít vhodného investora, který by zabezpečil její další plnohodnotné fungování na českém bankovním trhu. S ohledem na celkovou situaci banky rozhodla Bankovní rada České národní banky v dohodě s Ministerstvem financí ČR zahájit správní řízení o odnětí povolení působit jako banka COOP bance a.s. dnem 22. 4. 1998.

Likvidita banky je dostatečná k vyplacení všech vkladů podle stávajících smluv, uzavřených mezi COOP bankou a vkladateli. V průběhu správního řízení bude banka dále zajišťovat běžný provoz ve svých úřadovnách a i po skončení správního řízení bude plné honorování závazků banky zajištěno.21. 4. 1998

ČNB - M. Švehla